ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028212
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : การโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
  เจ้าหน้าที่/พนักงานขาย-การตลาด
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ตั๋วเครื่องบิน
  บริการลูกค้า
  ขาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 23,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ชลบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 28 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 155 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 47 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบุรพา
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา : การจัดการการท่องเที่ยว
เกรดเฉลี่ย : 2.48
ปีที่จบการศึกษา : 2557
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มีนาคม 2557 จนถึง กุมภาพันธ์ 2559
บริษัท : บริษัท แอดวานซ์ สมาร์ท เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่ : 973 อาคารเพรซิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้อง 12 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เงินเดือน : 16,000 บาท
ตำแหน่ง : พนักงานขายตั๋วเครื่องบิน
หน้าที่ : จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทางของสายการบินแอร์เอเชีย รับลูกค้าหน้าร้าน ออกใบกำกับภาษี ทำบัญชีปิดยอดขายประจำวัน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 40 คำ/นาที
อังกฤษ : 30 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****