ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028204
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
  เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่การเงิน
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กำแพงเพชร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 23 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 48 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วุฒิการศึกษา : เศรษศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : เศรษศาสตร์การเงิน
เกรดเฉลี่ย : 2.68
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)
ที่อยู่ : 518/5 ถนนเพลินจิต ลุมพิณี ปทุมวัน กทม 10330
เงินเดือน : 18,000 บาท
ตำแหน่ง : พนักงานธนกิจ
หน้าที่ : บริการ ฝาก ถอน โอน ชำระบิล ทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงิน
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 1 เดือน
สถาบันอบรม : AIMC
หลักสูตรการอบรม : ผู้แนะนำการลงทุนทางด้านหลักทรัพย์
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 40 คำ/นาที
อังกฤษ : 33 คำ/นาที
อื่นๆ : มี single license IC หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนทางด้านหลักทรัพย์(กองทุน ตราสารหนี้ ตราสารทุน)
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****