ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028202
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
  โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : manager
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 30,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 41 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : สมรส
ส่วนสูง : 173 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 73 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการศึกษาวิชาทหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : rc back
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 3.45
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ระดับการศึกษา : 3
สถานศึกษา : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา : ปตรี
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.68
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ไม่ได้ระบุ , อ่าน ไม่ได้ระบุ , เขียน ไม่ได้ระบุ
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 30 คำ/นาที
อังกฤษ : 20 คำ/นาที
อื่นๆ : การอบรมการบริการ การพูดในทีสาธารณะ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****