ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028193
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : งานโฆษณา/ขายโฆษณา/Creative/ช่างภาพ
  ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ลูกค้าสัมพันธ์ห้าง
  ประสานงาน
  พนักงานโรงแรม
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ชลบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 27 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 52 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาลัยศรีปทุม วิทยาเขต ชลบุรี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์ โฆษณา
เกรดเฉลี่ย : 2.00
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กรกฎาคม 2559 จนถึง ธันวาคม 2560
บริษัท : ช่อง8
ที่อยู่ : ลาดพร้าว 15
เงินเดือน : 28,000 บาท
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้กำกับละคร
หน้าที่ : ดูแลความต่อเนื้องของฉาก ในแต่ละวัน
ประสานงานระหว่าง ทีม เสื้อผ้าหน้าผม
ดูแลจนถึงการตัดต่อของละคร
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 40 คำ/นาที
อังกฤษ : 40 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****