ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028192
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
  งานเขียนแบบ/งานDrawing
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Process Engineer Section Manager
  Process Engineer
  Design Engineer
เงินเดือนที่ต้องการ : 30,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 45 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : สมรส
ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย : 3.07
ปีที่จบการศึกษา : 2548
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มกราคม 2558 จนถึง มกราคม 2561
บริษัท : Stars Microelectronics (Thailand) Public Company Limited
ที่อยู่ : เลขที่ 605-606 หมู่ที่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
เงินเดือน : 47,000 บาท
ตำแหน่ง : Process Engineer Section Manager
หน้าที่ : 1. Preparation procedure (WI, BOM, FMEA, FA)
for support qua lot and mass production for 360Fly,
MMTool, ZEN Planet innovation, DOLFI product
with process as Material kitting, Assembly, Water proof,
Epoxy mixing, packing.
2. Machine set up and preventive maintenance system.
3. Preparation tooling and design jig, fixture
forsupport mass production & new product.
4. Process improvement to reduce defected
for product low yield.
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 1 Day
สถาบันอบรม : Robere & Associates (Thailand) Ltd.
หลักสูตรการอบรม : Measurement system analysis (MSA 3rd Edition)
ระยะเวลา : 2 Days
สถาบันอบรม : Robere & Associates (Thailand) Ltd.
หลักสูตรการอบรม : APQP and PPAP
ระยะเวลา : 2 Days
สถาบันอบรม : Applicad Co.,Ltd
หลักสูตรการอบรม : SolidWorks Basic Course
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 30 คำ/นาที
อังกฤษ : 40 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****