ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028190
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ระยอง
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 31 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 155 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 80 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกีรยติ จังหวัดสกลนคร
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา : การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
เกรดเฉลี่ย : 2.61
ปีที่จบการศึกษา : 2552
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2559 จนถึง มีนาคม 2560
บริษัท : Advance Contact Center
ที่อยู่ : 414 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เงินเดือน : 15,000 บาท
ตำแหน่ง : Callcenter
หน้าที่ : เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล นำเสนอสินค้าและบริการของ AIS รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะได้รับ
ระยะเวลา : ตั้งแต่ เมษายน 2556 จนถึง มกราคม 2559
บริษัท : โรงแรมหาดแสงจันทร์รีสอร์ท
ที่อยู่ : 149 ถนน เลียบชายฝั่ง ตำบล เนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
เงินเดือน : 14,000 บาท
ตำแหน่ง : พนักงานต้อนรับ
หน้าที่ : เป็นผู้รับจองห้องพัก ขายห้องพัก และประสานงานกับลูกค้าแบบกรุ๊ปทัวร์
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 35 คำ/นาที
อังกฤษ : 25 คำ/นาที
อื่นๆ : 1.ตอนเรียนมหาวิทยาลัยเคยเป็นพี่ staff สอนน้องร้องเพลงเชียร์ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
2.ตอนทำงานที่โรงแรมหาดแสงจันทร์ รีสอร์ท เคยเข้าร่วมโครงการโรงแรมสีเขียว Green Hotel โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้รับรางวัลโล่ทองแดง จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****