ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028188
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน/ช่างเทคนิคอุตฯ
  ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : หัวหน้าเเผนกเครื่องทำความเย็น
  หัวหน่้าช่างซ่อมเครื่องทำความเย้น
  ช่างเครื่องทำความเย็น
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : สมุทรสาคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 46 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : ช่างยนต์
เกรดเฉลี่ย : 2.15
ปีที่จบการศึกษา : 2537
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
วุฒิการศึกษา : ปวช.
สาขาวิชา : ช่างยนต์
เกรดเฉลี่ย : 2.89
ปีที่จบการศึกษา : 2535
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 จนถึง เมษายน 2560
บริษัท : บ.ซีเอ็มอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
ที่อยู่ : 88/88 ม.6 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 7400
เงินเดือน : 22,000 บาท
ตำแหน่ง : หัวหน้าเเผนกเครื่องทำความเย็น
หน้าที่ : ดูเเลควบคุมเเละซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็น เเละงานไฟฟ้าเครื่องทำความเย็น
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มกราคม 2552 จนถึง กันยายน 2554
บริษัท : บ.องกรณ์ห้องเย็น จำกัด
ที่อยู่ : ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 7400
เงินเดือน : 18,000 บาท
ตำแหน่ง : หัวหน้าเเผนกเครื่องทำความเย็น
หน้าที่ : ดูเเลระบบเครื่องทำความเย็น เเละ จัดทำเเผน pm.
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 3วัน
สถาบันอบรม : กรมอนุรักษ์พลังงาน
หลักสูตรการอบรม : การจัดการพลังงาน
ระยะเวลา : 1วัน
สถาบันอบรม : กรมอุตสหกรรม
หลักสูตรการอบรม : การจัดการกากเเละขยะอุตสหกรรม
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : จักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 30 คำ/นาที
อังกฤษ : 20 คำ/นาที
อื่นๆ : ปรับปรุงระบบเครื่องทำความเย็นให้มีประสิทธิภาพใช้งานใด้สูงสุดเเละดียิ่งขึ้น
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****