ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028186
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
  วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ควบคุมคุณภาพ
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : สระบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 27 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วุฒิการศึกษา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3.14
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่6
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.17
ปีที่จบการศึกษา : 2552
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กรกฎาคม 2560 จนถึง มกราคม 2561
บริษัท : สำนักงานเทศบาลเมืองแก่งคอย
ที่อยู่ : ถนนพระพายัพ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
เงินเดือน : 15,000 บาท
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
หน้าที่ : ควบคุมดูแลงานด้านวิชาการสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมและงานรักษาความสะอาด ประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ โต้ตอบหนังสือ ทำงานร่วมกับชุมชนและโรงเรียน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ เมษายน 2556 จนถึง กุมภาพันธ์ 2559
บริษัท : ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
ที่อยู่ : 615/9-10 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
เงินเดือน : 12,000 บาท
ตำแหน่ง : ผู้จัดการร้าน
หน้าที่ : บริหารจัดการยบอดขาย และบริหารจัดการสต็อคสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ประชาสัมพันธ์ร้านและวางแผนการเพิ่มยอดขาย
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 30 คำ/นาที
อังกฤษ : 30 คำ/นาที
อื่นๆ : ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
เป็นวิทยากรในการอบรมหรือกิจกรรมต่างๆภายในหน่วยงาน
เคยได้รับรางวัลยอดขายสูงสุดระดับประเทศจากบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****