ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028183
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : สระบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด
  ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด
ตำแหน่งงานที่สนใจ : การตลาด
 
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 29,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ภาคกลาง
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 32 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 68 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการศึกษาวิชาทหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถานศึกษา : University of Westminster
วุฒิการศึกษา : Master of Arts
สาขาวิชา : Marketing Communications
เกรดเฉลี่ย : 57%
ปีที่จบการศึกษา : 2553
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : ม.เกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 3.2
ปีที่จบการศึกษา : 2552
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กรกฎาคม 2556 จนถึง มิถุนายน 2558
บริษัท : มาราธอน (ประเทศไทย)
ที่อยู่ : 149 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.
เงินเดือน : 33,000 บาท
ตำแหน่ง : ผจก.ฝ่ายการตลาดกิจกรรม( Events Marketing)
หน้าที่ : ออกแบบ วางแผน และประสานงานในด้านการส่งเสริมการตลาดเชิงกิจกรรมในพื้นที่งานกีฬาที่บริษัทให้การสนับสนุน ตลอดจนสร้างและบริหารความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการกีฬาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังรับชอบผิดชอบให้ออกแบบ และวางแผน marketing materials ต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
พิมพ์ดีด  
ไทย : 30 คำ/นาที
อังกฤษ : 28 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****