ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028182
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
  วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Supervisor ฝ่ายการผลิต
  นักโภชนาการอาหาร
  Supervisor ทั่วไป
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ภาคใต้
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 25 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 153 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 44 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : อิสลาม
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
เกรดเฉลี่ย : 2.30
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนสุคิรินวิทยา
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3.53
ปีที่จบการศึกษา : 2555
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 60 คำ/นาที
อังกฤษ : 50 คำ/นาที
อื่นๆ : มีผลงานวิจัย หัวข้อเรื่อง การใช้น้ำอ้อยเป็นสารเคลือบเซลล์ต่อการรอดชีวิตของจุลินทรีย์
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****