ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028181
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  ฝ่ายผลิต
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 28 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 159 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 48 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : นิติศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.65
ปีที่จบการศึกษา : 2547
ระดับการศึกษา : 6
สถานศึกษา : โรงเรียนวาปีปทุม
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย : 3.09
ปีที่จบการศึกษา : 2552
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ เมษายน 2556 จนถึง มิถุนายน 2558
บริษัท : บริษัทเยอรมัน สปอตรแอนไลฟ์สไตล์ จำกัด
ที่อยู่ : บางละมุง จ. ชลบุรี
เงินเดือน : 12,000 บาท
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
หน้าที่ : 1.แนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้า
2.ดูแลจัดทำเอกสารต่างๆภายในร้าน ตรวจสอบเอกสารส่งมอบสินค้า และตรวจรับสินค้าเข้าร้าน
3.สรุปยอดขายและจัดทำรายงานสต็อกสินค้า
4.จัดตารางการทำงานและสรุปผลการทำงานพนักงานภายในร้าน
5.รับสมัครพนักงานหน้าร้านและฝึกอบรมการขาย
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 35 คำ/นาที
อังกฤษ : 25 คำ/นาที
อื่นๆ : 1.สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอใช้ได้
2.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆได้ดี
3.ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****