ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028096
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
  บุคคล/ฝึกอบรม/Training
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่การเงิน
  เจ้าหน้าที่บัญชี
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ภาคตะวันออก
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 35 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : สมรส
ส่วนสูง : 157 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 58 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : รร วังสามหมอวิทยาคาร
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย : 2.83
ปีที่จบการศึกษา : 2549
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลับราชภัฎอุดรธานี
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา : สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย : 2.83
ปีที่จบการศึกษา : 2545
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กรกฎาคม 2550 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : บริษัท มัทซึอิอีสเทิร์น(ประเทศไทย)
ที่อยู่ : 64/32 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
เงินเดือน : 23,000 บาท
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี
หน้าที่ : -เป็นเจ้าหน้าที่ ดูแลงานส่วนงานบัญชี เจ้าหนี้ทั้งระบบ
-ดูแลงานบัญชีต้นทุน
-ดูแลงานซื้อ-ขายต่างประเทศ
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์ส่วนบุคคล
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 27 คำ/นาที
อังกฤษ : 27 คำ/นาที
อื่นๆ : -กรรมการดีเด่นหอพัก ในมหาลัย
-กรรมการ ความปลอดภัยบริษัท
-พนักงานดีเด่น บริษัท 7 ปีซ้อน
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****