ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028094
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
  ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่การเงิน
  เจ้าหน้าที่บัญชี
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กำแพงเพชร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 30 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 53 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : การบัญชี
เกรดเฉลี่ย : 2.68
ปีที่จบการศึกษา : 2555
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : โรงเรียนเทคโนโลยีภาคเหนือ
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา : การบัญชี
เกรดเฉลี่ย : 3.02
ปีที่จบการศึกษา : 2552
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ธันวาคม 2557 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร
ที่อยู่ : 399 ม.9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร
เงินเดือน : 9,000 บาท
ตำแหน่ง : ธุรการแผนก
หน้าที่ : ติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงาน
ตรวจสอบและสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในแผนก
จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2556 จนถึง ตุลาคม 2556
บริษัท : ฟู้ดวิลล์ จำกัด
ที่อยู่ : 1/2ก,350/1-2ม.13ต.คูคตอ.ลำลุกกาจ.ปทุมธานี
เงินเดือน : 15,000 บาท
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชีและการเงิน
หน้าที่ : จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล
จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่าย
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 35 คำ/นาที
อังกฤษ : 30 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****