ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028088
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ธุรการ
  ธุรการ ดูแลห้องพัก
  อื่นๆๆ
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 35 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : หย่า
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 75 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : สายธรรมดา
เกรดเฉลี่ย : 2.
ปีที่จบการศึกษา : 2543
ระดับการศึกษา : 3
สถานศึกษา : ราชภัฏนครปฐม
วุฒิการศึกษา : ไม่มี
สาขาวิชา : การจัดการ
เกรดเฉลี่ย : ไม่มี
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ กรกฎาคม 2552 จนถึง ธันวาคม 2560
บริษัท : Pacific worldwide express
ที่อยู่ : 68/201
เงินเดือน : 12,000 บาท
ตำแหน่ง : ธุรการ
หน้าที่ : รับโทรศัพท์ ประสานงานกับลูกค้า เตรียมเอกสารให้ลูกค้า ใช้คอมพิวเตอร์ได้
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน พอใช้
อังกฤษ : พูด ไม่ได้ , อ่าน ไม่ได้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 20 คำ/นาที
อังกฤษ : 20 คำ/นาที
อื่นๆ : สามารถทำงานได้ดี มีความอดทน ตั้งใจทำงาน พัฒนาตัวเองให้เข้ากับงานที่ทำ ทุ่มเทกับการทำงาน เข้ากับคนง่าย ไม่เกี่ยงงาน ช่วยคนอื่นได้
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****