ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028082
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : ระยอง
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
  วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : QA QC
  Operator
  Lab Tcenic
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ระยอง
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 20 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 179 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 65 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : รอการเกณฑ์ทหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคระยอง
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา : เทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
เกรดเฉลี่ย : 3.60
ปีที่จบการศึกษา : 2561
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : กรกฎาคม-กันยายน 2660
สถาบันอบรม : SCG DOW Chemical
หลักสูตรการอบรม : วิชาความรู้พื้นฐานระบบความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมก กระบวนการผลิตอุปกรณ์เเละเครื่องมือของโรงงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 35 คำ/นาที
อังกฤษ : 35 คำ/นาที
อื่นๆ : -Good computer skill (MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, E-mail, Internet
-Ability to work pressure.
-Thoroagh knowledge of rubber and polymer.
-จบหลักสูตรการฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2560 บริษัท PTT Global Chemical Company Limited.
-เข้าร่วมโครงการ STEM Education "Classroom to Career" กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สาขาวิชาความรู้พื้นฐานระบบความปลอดภัยในโณงงานอุตสาหกรรม ความรู้พื้นฐานกระบวนการผลิตอุปกรณ์เเละเครื่องมือของโรงงาน เเละทักษะการนำเสนอ เเละการสัมภาษณ์
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****