ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028078
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : นครนายก
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
  บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชี
  ตรวจสอบบัญชี
  ผู้ช่วยตรวจสอบบัญชี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 23 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 156 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่6
สาขาวิชา : ศิลป์-คำนวณ
เกรดเฉลี่ย : -
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : บัญชี
เกรดเฉลี่ย : 2.84
ปีที่จบการศึกษา : 2561
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 3 คำ/นาที
อังกฤษ : 2 คำ/นาที
อื่นๆ : เต้นหลีด , รำ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****