ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028075
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการทั่วไป/บัญชี
  จัดซื้อ/งานคลัง
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 26,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ภาคกลาง
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 33 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 155 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 40 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา : รัฐศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : บริหารรัฐกิจ
เกรดเฉลี่ย : 2.47
ปีที่จบการศึกษา : 2553
ระดับการศึกษา : 6
สถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอบ้านผือ
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤษภาคม 2556 จนถึง มกราคม 2561
บริษัท : บริษัท ยูบี (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ : 26 อาคารเจซี เควิน ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 01 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
เงินเดือน : 24,000 บาท
ตำแหน่ง : ธุรการทั่วไป/บัญชี
หน้าที่ : บัญชีเงินเดือนพนักงาน , ยื่นภาษีประจำเดือน , แจ้งเข้า-ออกพนักงาน , ประสานงาน shipping สินค้า เข้า-ออก , ดูแลสต็อคสินค้า ,
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 จนถึง เมษายน 2556
บริษัท : บริษัท พระนครฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
ที่อยู่ : เขตบางซื่อ
เงินเดือน : 12,000 บาท
ตำแหน่ง : สนับสนุนฝ่ายขาย
หน้าที่ : จัดเตรียมเอกสารฝ่ายขาย - เปิด JOB (คีย์ข้อมูลการขาย) ,แจ้งประกันภัย-ติดตามผล อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 30 คำ/นาที
อังกฤษ : 25 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****