ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028073
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Safety Officer
  จป.วิชาชีพ
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 22,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 25 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 171 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 73 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา : วิศวกรรมความปลอดภัย
เกรดเฉลี่ย : 2.36
ปีที่จบการศึกษา : 2559
ระดับการศึกษา : 4
สถานศึกษา : เทคโนโลยีสยาม
วุฒิการศึกษา : อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ย : 2.58
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มีนาคม 2561 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : Oregon Aluminium
ที่อยู่ : ซ.รังษิต-นครนายก49
เงินเดือน : 18,000 บาท
ตำแหน่ง : จป.วิชาชีพ
หน้าที่ : ประจำหน้างาน-ไซด์ก่อสร้าง
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 1วัน
สถาบันอบรม : TOT academy
หลักสูตรการอบรม : ความปลอดภัยในการทำงานช่างสายกระจาย
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน พอใช้
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 24 คำ/นาที
อังกฤษ : 27 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****