ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028069
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานการเงิน
  พนีกงานบัญชี
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : นนทบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 41 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 154 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : ม หอการค้าไทย
วุฒิการศึกษา : ป ตรี
สาขาวิชา : บัญชีการเงิน
เกรดเฉลี่ย : 2.46
ปีที่จบการศึกษา : 2542
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานศึกษา : วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
วุฒิการศึกษา : ปวช
สาขาวิชา : การบัญชี
เกรดเฉลี่ย : 3.20
ปีที่จบการศึกษา : 2538
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 จนถึง ปัจจุบัน
บริษัท : ธนาคารกรุงศรี
ที่อยู่ : สาขาสุขุมวิท63
เงินเดือน : 25,000 บาท
ตำแหน่ง : Service support
หน้าที่ : งานด้านเอกสาร ,ดูเกี่ยวกับตั๋วสัญญาใช้เงิน หนังสือค้ำประกัน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤษภาคม 2543 จนถึง กันยายน 2560
บริษัท : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
ที่อยู่ : สาขาโลตัสแยกแคราย
เงินเดือน : 33,000 บาท
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
หน้าที่ : ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้เป็นไปตามกฏระเบียบธนาคาร ดูเรื่องภาษี คุมเงินสด เช็คเคลียริ่ง
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 38 คำ/นาที
อังกฤษ : 40 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****