ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028066
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : ยะลา
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
  จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้จัดการระบบคุณภาพ
  ผู้ช่วยหัวหน้า แผนกผลิต
  เสมียน ไลน์ผลิต
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : ปัตตานี
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 23 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 158 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 47 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : อิสลาม
สถานภาพทางการทหาร : - - -
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วุฒิการศึกษา : วุฒิป.ตรี
สาขาวิชา : เคมี-ชีววิทยา
เกรดเฉลี่ย : 2.40
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรึยนสุขสวัสดิ์วิทยา
วุฒิการศึกษา : วุฒิม.6
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย : 3.28
ปีที่จบการศึกษา : 2555
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 2 เดือน
สถาบันอบรม : บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
หลักสูตรการอบรม : ฝึกงาน ด้านฝ่ายประกันคุณภาพ (QA)
ระยะเวลา : 1วัน
สถาบันอบรม : ศูนย์วิทยาศาสตร์สงขลา
หลักสูตรการอบรม : ดูงาน เรียนรู้งาน
ระยะเวลา : 1วัน
สถาบันอบรม : พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี
หลักสูตรการอบรม : ปฎิบัตทักษะ ICT และเป็นผู้นำพิพิธภัณฑ์สัญจร
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
มลายู : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
พิมพ์ดีด  
ไทย : 51 คำ/นาที
อังกฤษ : 40 คำ/นาที
อื่นๆ : -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
-โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ เก้าสน
-โครงการปลูกจิตสำนึก
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****