ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028064
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ : Site Engineer
  Office Engineer
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 25 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 164 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 74 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
เกรดเฉลี่ย : 2.98
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มิถุนายน 2560 จนถึง ธันวาคม 2560
บริษัท : บริษัทโกญจนาจวิศกรรม
ที่อยู่ : ต.เชียงทอง ตรอกบ้านจีน จ.ตาก 63000
เงินเดือน : 7,000 บาท
ตำแหน่ง : Site Engineer, Office Engineer
หน้าที่ : 1.ออกตรวจหน้างาน ตามไซด์ต่างๆ ให้ตรงตามแบบ
2.ถอดแบบ ประมาณราคา
3.เขียนแบบ Sketchup,Auto cad,Etap
4.งาน Survey
5.จัดทำ BOQ
6.จัดจ้าง-ส่งผลงาน ผู้รับเหมา
7.ตรวจเช็คปริมาณงานที่จ้าง เพื่อไม่ให้เกิน BOQ
ระยะเวลา : ตั้งแต่ สิงหาคม 2558 จนถึง พฤศจิกายน 2558
บริษัท : บริษัทเชียงใหม่ริมดอย จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 164/34-36 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
เงินเดือน : 6,000 บาท
ตำแหน่ง : Site Engineer,Office Engineer, Survey
หน้าที่ : 1.ตรวจหน้างานให้ถูกต้องตามแบบ
2.งาน Survey หาไลน์เส้น แนวเส้น ศูนย์กลางเสา ของตึกแต่ละชั้น
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 35 คำ/นาที
อังกฤษ : 35 คำ/นาที
อื่นๆ : 1.เขียนโปรแกรม Auto Cad
2.เขียนโปรแกรม Sketchup
3.Microsoft office
4.เขียนโปรแกรม Etap
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****