ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028063
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  บุคคล/ฝึกอบรม/Training
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ประสานงานทั่วไป
  ฝ่ายบุคคล
  ฝ่ายขาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 37 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา : รัฐศาสตรบัณฑิตย์
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง
เกรดเฉลี่ย : 2.17
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : การศึกษานอกโรงเรียนเขตบางเขน
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : -
เกรดเฉลี่ย : 1.62
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ เมษายน 2553 จนถึง กุมภาพันธ์ 2559
บริษัท : กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ที่อยู่ : 1277/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
เงินเดือน : 9,000 บาท
ตำแหน่ง : รอง ผบ.หมู่ปืนเล็กกลที่ 3
หน้าที่ : ธุรการ,บริหารบุคคล,บรรเทาสาธารณภัย
ปราบปรามยาเสพติด,จัดระเบียบสังคม
รักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่ราชการ
การคมนาคม เป็นต้น
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
สถาบันอบรม : วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
หลักสูตรการอบรม : หลักสูตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกู้ภัย รุ่นที่ 1
ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2558 - 13 มกราคม พ.ศ.2559
สถาบันอบรม : โรงเรียนการกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ ประจวบคีรีขันธ์
หลักสูตรการอบรม : จัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน พ.ศ.2559
สถาบันอบรม : กองบิน 5 (อ่าวมะนาว) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หลักสูตรการอบรม : LIFEGUARD TRAINING การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทงน้ำ
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
ลาว : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 15 คำ/นาที
อังกฤษ : 10 คำ/นาที
อื่นๆ : Social network Internet
เกียรติประวัติ เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****