ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028062
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : การโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว
  เลขานุการ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : sale represent
  assistant
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 22,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 24 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 162 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : ธรรมศาสตร์
วุฒิการศึกษา : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาวิชา : สังคมวิทยาและมานษยวิทยา
เกรดเฉลี่ย : 2.60
ปีที่จบการศึกษา : 2558
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : สตรีวิทยา2
วุฒิการศึกษา : คณิต-อังกฤษ
สาขาวิชา : คณิต-อังกฤษ
เกรดเฉลี่ย : 3.50
ปีที่จบการศึกษา : 2557
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 จนถึง ธันวาคม 2560
บริษัท : โรงเบียร์ตะวันแดง
ที่อยู่ : 462/61 ถนน พระราม3 ยานนาวา 10120
เงินเดือน : 20,000 บาท
ตำแหน่ง : Transitional assistant
หน้าที่ : จัดการเอกสาร และตารางการทำงานสำหรับไปเจรจา และดูงานที่ต่างประเทศ
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 3 เดือน
สถาบันอบรม : ILSC Sydney, Australia
หลักสูตรการอบรม : English for communicate
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
พิมพ์ดีด  
ไทย : 80 คำ/นาที
อังกฤษ : 60 คำ/นาที
อื่นๆ : สามารถทไงานภายใต้ความกดดัน และสถานที่ใหม่ๆได้อยู่เสมอ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****