ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028061
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กระบี่
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : Programmer/System Admin/IT
  Web programer/Webmaster
ตำแหน่งงานที่สนใจ : งานเกี่ยวกับ Network
  IT Support
  System admin
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กระบี่
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 24 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 173 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 98 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการศึกษาวิชาทหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.99
ปีที่จบการศึกษา : 2560
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา : ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ย : 3.37
ปีที่จบการศึกษา : 2556
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 10 คำ/นาที
อังกฤษ : 5 คำ/นาที
อื่นๆ : ผ่านการฝึกงานให้ตำแหน่ง IT Support ในบริษัท พาเนลพลัส จำกัด
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****