ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R028060
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : บุคคล/ฝึกอบรม/Training
  กฎหมาย
ตำแหน่งงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  Recruitment Officer
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 31 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 51 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการศึกษาวิชาทหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : นิติศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.58
ปีที่จบการศึกษา : 2552
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : โรงเรียนสระแก้ว
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิชาการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย : 3.08
ปีที่จบการศึกษา : 2549
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มิถุนายน 2558 จนถึง เมษายน 2560
บริษัท : บริษัท เป็นต่อ โฮลดิ้ง จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่1 ซอยกรุงเทพกรีฑา8แยก10 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
เงินเดือน : 19,000 บาท
ตำแหน่ง : Recruitment Officer
หน้าที่ : -ประการตำแหน่งงานว่างในwebsiteและอัพเดทประกาศเป็นประจำ
-คัดเลือกใบสมัครที่มีคุณสมบัติตามความต้องการและนัดเพืีอทำการสัมภาษณ์งาน
-ติดต่อสถานทึ่ต่างๆเพื่อเพิ่มชีองทางในการประการตำแหน่งงานว่างและค้นหาประวัติผู้ว่างงาน เช่น สำนักงานจัดหางาน
-สรุปการสรรหาพนักงาน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน เพืีอรายงานผู้บังคับบัญชา
-ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของบริษัท โครงสร้างผู้บริหาร ผลิตภัณฑ์ของบริษัท กฎระเบียบ สวัสดิการ เป็นต้น
-จัดทำเงินเดือนประจำเดือนผ่าน exsel และบันทึกข้อมูลพนักงานใหม่ในระบบ B plus
-สรุปสถิติ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
-จัดทำบัตรพนักงาน แบะจัดส่งเสื้อสวัสดิการ
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 1สัปดาห์
สถาบันอบรม : บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
หลักสูตรการอบรม : Fire Man
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
พิมพ์ดีด  
ไทย : 20 คำ/นาที
อังกฤษ : 10 คำ/นาที
อื่นๆ : ขับรถโฟล์คลิฟท์ได้
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****