ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R027847
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ : พนักงานธุรการ
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  งานธุรการ
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : นครปฐม
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 30 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 171 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 68 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : รอการเกณฑ์ทหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วุฒิการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.33
ปีที่จบการศึกษา : 2559
ระดับการศึกษา : 0
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 0
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์,รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ไม่ได้ , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 10 คำ/นาที
อังกฤษ : 10 คำ/นาที
อื่นๆ : สามารถใช้ Internet ได้คล่อง
สามารถใช้โปรแกรม Ms Office,Word,Excel
มีทักษะทางด้านกีฬา
จัดสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ณ ห้อง SC101 อาคารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงการ ค่ายอาสาพัฒนาชนบท"ทำความดีถวายในหลวง" ณ โรงเรียนบ้านกกเชียง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี
โครงการ คนรักป่า ป่ารักชุมชน อาสาสมัครร่วมใจปลูกป่าชายเลนลดโลกร้อน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ศึกษาดูงานที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
"พี่ช่วยน้อง โรงเรียนสะอาด" จิตอาสาพัฒนาภูมิสถาปัตย์โรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแม่น้ำน้อย จังหวัด กาญจนบุรี
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****