ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R026886
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
  บุคคล/ฝึกอบรม/Training
ตำแหน่งงานที่สนใจ : บัญชีและการเงิน (มีประสบการณ์คล่อง)
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 39 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 46 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : การบัญชี
เกรดเฉลี่ย : 3.45
ปีที่จบการศึกษา : 2558
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : การบัญชี
เกรดเฉลี่ย : 3.45
ปีที่จบการศึกษา : 2558
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 2 เดือน
สถาบันอบรม : วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
หลักสูตรการอบรม : การบัญชี
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 25 คำ/นาที
อังกฤษ : 30 คำ/นาที
อื่นๆ : -สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์,อินเตอร์เนต,smart phone,และอุปกรณ์สำนักงานได้ทุกชนิด
-สามารใช้โปรแกรมบัญชี ACC-BILLING
-สามารถใช้งาน Software ไมโครซอฟต์ Office,Express
(โปรแกรมบัญชี),ERP Mango
-สามารถใช้โปรแกรม Formula และ Express ได้
-สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้
-สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารได้,มีความซื่อสัจสุจริต
-มีความเข้าใจในโปรแกรมทางบัญชี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
-สามารถลงโปรแกรมต่างๆได้
-สามารถทำงานเป็นทีมได้
-มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
-มีความตั้งใจและมุ่งมั่นกับสิ่งที่ทำ
-เรียนรู้งานไว,กระตือรือร้นกับงาน
-สามารถใช้เครื่องคิดเลขไฟฟ้าได้
-สามารถใช้ Email ได้
-สามารถใช้ Internet ได้
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****