ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R023225
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการทั่วไป
  ธุรการเอกสาร
  ธุรการบัญชี วางบิล
เงินเดือนที่ต้องการ : 19,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 29 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : สมรส
ส่วนสูง : 158 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 46 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 3.28
ปีที่จบการศึกษา : 2555
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
วุฒิการศึกษา : พณิชยการ(การขาย)
สาขาวิชา : วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
เกรดเฉลี่ย : 3.40
ปีที่จบการศึกษา : 2551
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ มิถุนายน 2555 จนถึง มิถุนายน 2556
บริษัท : บริษัท ลิขสิทธิ์เพลง จำกัด (จัดเก็บลิขสิทธิ์ค่ายเพลง)
ที่อยู่ : อาคารไดมอนด์103-104 ซ.โชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ10230
เงินเดือน : 12,000 บาท
ตำแหน่ง : ธุรการขาย
หน้าที่ : จัดเก็บเอกสาร สรุปยอดขายประจำเดือน ทำสติีกเกอร์ลิขสิทธิ์ ประสานงานเอกสารต่างๆกับเซลล์ รับโทรศัพท์ลูกค้า
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : ไม่มี
พาหนะส่วนตัว : ไม่มี
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 30 คำ/นาที
อังกฤษ : 28 คำ/นาที
อื่นๆ : ไม่ได้ระบุ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****