ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R017363
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
  วิศวกรขาย/Sale Engineer
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ช่างสำรวจ
  พนักงานขาย sale Engineer
 
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 34 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : สมรส
ส่วนสูง : 173 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 75 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ผ่านการศึกษาวิชาทหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย : 2.75
ปีที่จบการศึกษา : 2552
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถานศึกษา : รร.บางปะกอกวิทยาคม
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : ภาษาไทย-สังคม-ศิลป์
เกรดเฉลี่ย : 2.65
ปีที่จบการศึกษา : 2548
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
  ไม่มีประวัติการทำงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์  
พาหนะส่วนตัว : ษศ 8509
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 40 คำ/นาที
อังกฤษ : 38 คำ/นาที
อื่นๆ : ใช้ PROGRAM OFFICE
ใช้ PROGRAM SAP
ใช้ PROGRAM AUTO CAD
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****