ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R016599
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
  โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ธุรการ
  คีย์ข้อมูล
  เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 38 ปี
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : หม้าย
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 70 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานศึกษา : พาณิชย์การราชดำเนิน
วุฒิการศึกษา : ปวช.3
สาขาวิชา : การบริหารการจัดการเลขานุการ
เกรดเฉลี่ย : 2.70
ปีที่จบการศึกษา : 2541
ระดับการศึกษา : 7
สถานศึกษา : ฤทธิณรงค์รอน
วุฒิการศึกษา : มัธยมต้น
สาขาวิชา : ทั่่วไป
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา : 2538
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ว่างงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2558 จนถึง มกราคม 2560
บริษัท : แอนไทซ์ จำกัด
ที่อยู่ : คลองสาน
เงินเดือน : 13,000 บาท
ตำแหน่ง : ธุรการฝ่ายซ่อมบำรุง
หน้าที่ : ติดต่อประสานงานใน-นอก พิมพ์เอกสารเปิดใบpo แจ้งซ่อม จ่ายงานช่าง เบิกอะไหล่ ซ่อมงาน ทำรายงานประจำเดือน ตรวจนับเช็คของ ควบคุมสต๊อกการเบิกจ่ายในสายการผลิตทั้งโรงงาน ติดต่อช่างภายนอก เซล์
ระยะเวลา : ตั้งแต่ ตุลาคม 2551 จนถึง กรกฎาคม 2555
บริษัท : โรงพยาบาลตากสิน
ที่อยู่ : 543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา
เงินเดือน : 12,000 บาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมุล
หน้าที่ : ติดต่อประสานงานใน-นอกหน่วยงาน พิมพ์รายงานการประชุม พิมพ์งานตามที่ได้รับมอบหมาย เบิกพัสดุในสำนักงานต่างๆ รับโทรศัพท์ ดูแลความเรียบร้อยในหน่วยงาน
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 3เดือน
สถาบันอบรม : โรงพยาบาลตากสิน
หลักสูตรการอบรม : โครงการลดความอ้วน
ระยะเวลา : 2วัน
สถาบันอบรม : สำนักการแพทย์
หลักสูตรการอบรม : กิจกรรม5ส.
ระยะเวลา : 3วัน
สถาบันอบรม : โรงพยาบาลตากสิน
หลักสูตรการอบรม : การอนุรักษ์พลังงานภายในหน่วยงาน
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
อังกฤษ : พูด พอใช้ , อ่าน พอใช้ , เขียน พอใช้
พิมพ์ดีด  
ไทย : 40 คำ/นาที
อังกฤษ : 40 คำ/นาที
อื่นๆ : ซ่อมแซมบ้าน ทาสี ประดิษฐ์ของเหลือใช้
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****