ค้นหาคนทำงาน ค้นหาประวัติ

ค่าบริการค้นประวัติ เริ่มต้น 900 บาท/เดือน ค้นได้ไม่จำกัดจำนวน ดูรายละเอียด คลิกที่นี่
ชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : ***** สำหรับสมาชิก *****
Code: R015169
ที่อยู่ปัจจุบัน : ***** สำหรับสมาชิก *****
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์ติดต่อ : ***** สำหรับสมาชิก *****
เบอร์มือถือ : ***** สำหรับสมาชิก *****
E-mail : ***** สำหรับสมาชิก *****
สมาชิกเจ้าของประวัติ แก้ไขข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน : ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
  โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : ผู้จัดการฝ่ายโครงการ
  ผู้จัดการโรงงาน
  ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
เงินเดือนที่ต้องการ : 89,000 บาท ขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ (Full Time)
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลส่วนตัว
อายุ : 49 ปี
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : สมรส
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 80 กิโลกรัม
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : คริสต์
สถานภาพทางการทหาร : ได้รับการยกเว้น
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสยาม
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย : 2.19
ปีที่จบการศึกษา : 2537
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา : ช่างไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย : 2.93
ปีที่จบการศึกษา : 2531
ประวัติการทำงาน
สถานะการทำงาน : ทำงาน
ระยะเวลา : ตั้งแต่ เมษายน 2556 จนถึง สิงหาคม 2560
บริษัท : บริษัท ทองเฮง สโตน โปรดักท์ จำกัด
ที่อยู่ : 131 ม.4 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
เงินเดือน : 66,000 บาท
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน
หน้าที่ : o ประกอบธุรกิจนำเข้า แปรรูป ผลิต จำหน่าย หินแกรนิต หินอ่อน หินทราย หินไลม์สโตน
o จุดแข็ง: มีบุคลิกความเป็นผู้นำและบริหารจัดการ, มีความรับผิดชอบสูง, มีหลักการคิดวิเคราะห์และการวิจัย, ทำงานเป็นระบบ. มีระเบียบวินัย. สื่อสารและประสานงานได้ดี. มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายเดียวกับองค์กร, มีความเป็นมืออาชีพ, ตัดสินใจได้เร็ว
o ประสบการณ์: บริหารโรงงานอุตสาหกรรม กำกับดูแลกิจกรรมต่างๆภายในโรงงานให้ดำเนินไปอย่างราบลื่น มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 กำหนดแผนงาน ทำให้เป้าหมายของทุกแผนกสอดคล้องในทางเดียวกัน ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
 ดูแลการผลิต เน้นคุณภาพ ลดต้นทุน ลดของเสีย ผลิตได้เร็ว จัดส่งทันเวลา
 บริหารงบการเงิน บัญชีรายรับรายจ่าย ทำงบประมาณ ควบคุมต้นทุน
 ดูแลจัดซื้อจัดจ้าง คลังพัสดุ คลังวัตถุดิบ คลังสินค้า จัดส่ง
 บริหารงานวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 บริหารงานโครงการ ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ การลงทุน เพื่อสนับสนุนการผลิต
 กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานฯ กวดขันระเบียบวินัยของพนักงาน
 รายงานผลดำเนินงานต่อกรรมการผู้จัดการ
o ผลงาน:
 บริหารโครงการ Villa 49 ผลิตหินไลม์สโตนสร้างบ้านมหาเศรษฐีอเมริกา มูลค่า 100 ล้านบาท
 ออกแบบและสร้าง Diamond Tools ผลิตหินไลม์สโตนสำเร็จ
 ออกแบบและสร้างระบบปั้มน้ำแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการผลิตสำเร็จ
ระยะเวลา : ตั้งแต่ สิงหาคม 2538 จนถึง กรกฎาคม 2555
บริษัท : บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 99 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
เงินเดือน : 50,000 บาท
ตำแหน่ง : ผู้จัดการงานระบบ
หน้าที่ : o ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย กระเบื้องหลังคา ห้าห่วง ไตรลอน แม็กม่า วัสดุแทนไม้เฌอร่า
o จุดแข็ง: บริหาร วางแผน จัดการได้ดี, มีทัศนะคติเชิงบวก, ทำงานเป็นทีม, ปรับตัวได้เร็วและลำดับความสำคัญได้ดี, มีทักษะการแก้ปัญหา, สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ, มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค
o ประสบการณ์: บริหารโครงการ และทีมงานวิศวกร และผู้รับเหมา วางแผน ควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ ภายใต้แผนและงบประมาณ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก ทำงานโครงการบรรลุผลสำเร็จและส่งมอบงานได้ทุกโครงการ
 งานวิศวกรรมโยธา (Civil) สร้างอาคารโรงงาน, ฐานรากเครื่องจักร, สำนักงาน, คลัง, ลานคอนกรีต, บ่อบำบัดน้ำเสีย, ถนนคอนกรีต, ระบบระบายน้ำ, ฯลฯ
 งานวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical) สร้างเครื่องจักรในอุตสาหกรรมไฟเบอร์ซีเมนต์ เช่น Powder Silo, Pulp Preparation Plant, Ball Mill Machine, Hatschek Machine, Injection Molding Machine, Finishing Line, Painting Line, Boiler, Autoclave, Packing Machine, Mixing Machine, Drying Machine, Dust Collection, Transport System, Over Head Crane, Water Jet Machine, Ect.
 งานวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical) ไฟฟ้าโรงงาน, ไฟฟ้าควบคุม, ระบบแสงสว่าง ฯลฯ
 งานระบบสาธารณูปโภค (Public Utility System) ระบบน้ำ, ระบบลม, ระบบทำความเย็น, ระบบปรับอากาศ, ระบบดับเพลิง ฯลฯ
 ระบบคุณภาพ ISO 9001, Safety, 5ส, Kaizen, KPI, ข้อเสนอแนะ, TQM, TPM, QCC ฯลฯ
 ทำงานวิจัยและพัฒนา (R&D) เครื่องมือ, เครื่องจักร, ขบวนการผลิต, ผลิตภัณฑ์ใหม่, โครงการลงทุนธุรกิจใหม่
o ผลงาน:
 บริหารโครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุแทนไม้เฌอร่าสำเร็จ
 บริหารโครงการสร้างเครื่องจักร Injection Molding Machines และโรงงาน มูลค่า 200 ล้านบาท
 บริหารโครงการวิจัยระบบ Pulp Preparation ซึ่งเยื่อกระดาษเป็นวัตถุดิบสำคัญใช้ทดแทนใยหิน
 บริหารร่วมโครงการพัฒนาไฟเบอร์ซีเมนต์ มูลค่า 1,600 ล้านบาทสำเร็จ
ประวัติการอบรม
ระยะเวลา : 7 วัน
สถาบันอบรม : PRH ประเทศไทย 57/18 ซอยวิภาวดี 20 ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10900
หลักสูตรการอบรม : การพัฒนาบุคลิกภาพ "ฉันคือใคร ?"
ระยะเวลา : 2 วัน
สถาบันอบรม : สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
หลักสูตรการอบรม : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระยะเวลา : 2 วัน
สถาบันอบรม : QMI-QUEST
หลักสูตรการอบรม : Internal Auditor Training Course
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
การเดินทาง  
ใบขับขี่ : รถยนต์   รถจักรยานยนต์
พาหนะส่วนตัว : รถยนต์
ความสามารถทางด้านภาษา  
ไทย : พูด ดีมาก , อ่าน ดีมาก , เขียน ดีมาก
อังกฤษ : พูด ดี , อ่าน ดี , เขียน ดี
พิมพ์ดีด  
ไทย : 35 คำ/นาที
อังกฤษ : 45 คำ/นาที
อื่นๆ : •มีประสบการณ์ทำงานและดูงานในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศจีน, ศรีลังกา, อิสราเอล, มาเลเซีย
•เป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมและจัดค่ายผู้นำ
บุคคลอ้างอิง : ***** สำหรับสมาชิก *****