ลงทะเบียน ฝากประวัติ

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ กับ ThaiBestJobs.Com

* ถ้าท่านเป็นสมาชิกแล้ว คลิกที่นี่ เพื่อเข้าระบบสมาชิก
E-mail Address :
  หลังจากลงทะเบียน ท่านจะได้รับอีเมล์เพื่อยืนยันการลงทะเบียน กรุณากรอกอีเมล์ที่สามารถใช้งานได้จริง!
Password :
ยืนยัน Password อีกครั้ง :
ชื่อเล่นในระบบ :
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
นามสกุล :
       
วัน/เดือน/ปี เกิด :
             
สัญชาติ :
ศาสนา :
สถานภาพทางการทหาร :
ส่วนสูง : เซนติเมตร
น้ำหนัก : กิโลกรัม
E-mail : ใช้อีเมล์เดียวกับ E-mail Address สำหรับเข้าระบบ
ที่อยู่ปัจจุบัน :
เขต : ถ้าไม่ได้อยู่เขตในกรุงเทพ เลือกที่ "ไม่กำหนด"
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์มือถือ :
รูปถ่าย : ขนาดมาตรฐาน 100x120 pixels
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทของงาน1 :
ประเภทของงาน2 :
ตำแหน่งงานที่สนใจ1 :
ตำแหน่งงานที่สนใจ2 :
ตำแหน่งงานที่สนใจ3 :
ระดับเงินเดือน : บาท ขึ้นไป
สถานที่ที่ต้องการทำงาน :
ลักษณะงาน :
ประวัติการศึกษา
กรุณากรอกประวัติการศึกษาสูงสุดก่อน เช่น (1) ปริญาโท (2) ปริญญาตรี เป็นต้น *
(1) ระดับการศึกษา :
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา :
(2) ระดับการศึกษา :
สถานศึกษา :
วุฒิการศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ปีที่จบการศึกษา :
ประวัติการทำงาน
กรุณากรอกประวัติการทำงานล่าสุดก่อน ถ้ายังไม่ได้ทำงานให้เว้นว่างไว้ *
สถานะการทำงาน :      
(1) ระยะเวลา : ตั้งแต่ จนถึง
บริษัท :
ที่อยู่ :
เงินเดือน : บาท
ตำแหน่ง :
หน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน :
(2) ระยะเวลา : ตั้งแต่ จนถึง
บริษัท :
ที่อยู่ :
เงินเดือน : บาท
ตำแหน่ง :
หน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน :
ประวัติการอบรม
(1) ระยะเวลา :
สถาบันอบรม :
หลักสูตรการอบรม :
(2) ระยะเวลา :
สถาบันอบรม :
หลักสูตรการอบรม :
(3) ระยะเวลา :
สถาบันอบรม :
หลักสูตรการอบรม :
ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ
ความสามารถทางด้านภาษา :  พูด  อ่าน  เขียน
   พูด  อ่าน  เขียน
   พูด  อ่าน  เขียน
ใบขับขี่ :
รถยนต์      
 
รถจักรยานยนต์      
พาหนะส่วนตัว :
พิมพ์ดีด :
ไทย   คำ/นาที
 
อังกฤษ   คำ/นาที
  ความสามารถพิเศษ โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
  บุคคลอ้างอิง
รหัสยืนยัน :