สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด ( มหาชน )

ผลิตและจำหน่ายสติ๊กเกอร์ ลาเบล ครบวงจร
ชื่อผู้ประกอบการ : สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด ( มหาชน )
ติดต่อ : พิรญาณ์
ที่ตั้งสำนักงาน : 19 ม.10 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 จ.ปทุมธานี 12120
เบอร์ติดต่อ : 025296000
แฟกซ์ : 025296010
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.saleeprinting.com
ตำแหน่งงาน : ช่างซ่อมบำรุง
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : ปทุมธานี
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยช่างพิมพ์/ข่างคุมเครื่องพิมพ์
อัตรา : 5 อัตรา
เงินเดือน : 12,000 บาท
จังหวัด : ปทุมธานี
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : ช่างพิมพ์
อัตรา : 5 อัตรา
เงินเดือน : 15,000 บาท
จังหวัด : ปทุมธานี
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : Application Support
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : ปทุมธานี
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม