สถาบันคณิตศาสตร์ SenseMath

สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยม 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic ซึ่งเป็นวิธีการเรียนวิชาต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning) โดยการกระตุ้นให้ ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเอง ตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ด้วยการเขียนภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ชื่อผู้ประกอบการ : สถาบันคณิตศาสตร์ SenseMath
ติดต่อ : SenseMath
ที่ตั้งสำนักงาน : 43/10 เอกสินโฮมออฟฟิศ ถนนสุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์ติดต่อ : 02-542-4467
แฟกซ์ : 02-542-4467
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.sensemath.com
ตำแหน่งงาน : ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น อ.1 - ม.3 ที่สาขาอ่างทอง
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : อ่างทอง
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : นครราชสีมา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น อ.1 - ม.3 ที่สาขาบอง มาร์เช่
อัตรา : 5 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร จตุจักร
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม