บริษัท เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ ประเทศไทยจำกัด

ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท เทเลไดเร็ค เทเลคอมเมิร์ซ ประเทศไทยจำกัด
อีเมล์ผู้ประกอบการ :
สมัครงานในตำแหน่ง : Call Center/คอลเซ็นเตอร์/ให้บริการข้อมููล ฐาน 15K+เบี้ยขยัน1,000บาท วุฒิม.6ขึ้นไป ++
ผู้สมัคร : สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนฝากประวัติแล้วเท่านั้น!
[ สมาชิกเข้าระบบ ] [ ลงทะเบียนฝากประวัติฟรี ]
ยื่นประวัติสมัครงาน : สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนฝากประวัติแล้วเท่านั้น!
ข้อความเพิ่มเติม :
กรณีที่ท่านต้องการนำเสนอข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมจากประวัติของท่าน ถ้าไม่ต้องการให้เว้นว่างไว้
รหัสยืนยัน :