บริษัท ฟิวเจอร์ คอมเพเทเร่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

OUR BUSINESS Advancing way to digitize the Future Contract of product and services Paving way to digitize the Future Contract of products and services. We believe in the power of Digital Asset and Blockchain Technology to drive businesses. With our methodology, we drive best-in-class customer engagement, form long-term customer relationships, and even transform some customers into investors. Using our state-of-art Blockchain technology combined with innovative business application, we deliver an unparalleled solution to augment your strategy and deliver breakthrough result. To achieve this goal, our team dedicate time and expertise to understand your business expectations, identify gap, and pursue opportunity to grow your business exponentially.

21/17 ซอยรามอินทรา 34 แยก 19 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 10220 063-585-8535 -

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ห้อง 1602 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ห้อง 1602 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2565
สถานที่ปฏิบัติงาน: 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 ห้อง 1602 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330