Chevastem Co., Ltd / บริษัท ชีวาสเต็ม จำกัด(สำนักงานใหญ่)

บริษัท ชีวาสเต็ม จำกัด ถือกำเนิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีอย่างไม่หยุดยั้งทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ล้วนแต่มีอำนาจไร้ขีดจำกัดที่สามารถสร้างและทำลายล้างได้เช่นกัน แต่สุดท้ายแล้วมนุษย์เราก็คือผู้ทำให้เกิดขึ้นและก็คือผู้ได้รับผลกระทบในเวลาเดียวกัน ดังนั้นหากเราสามารถเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและเข้าใจที่จะรักษาสมดุลกับธรรมชาติแล้วละก็ การพัฒนาอย่างยั่งยืนก็จะก่อกำเนิดพลังมหัศจรรย์ในทางบวกให้กับทุกคนและทุกสิ่งได้ดำเนินไปอย่างสมดุลไม่ทำลายซึ่งกันและกัน บริษัท ชีวาสเต็ม จำกัด มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาคการผลิตได้มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดสารพิษตกค้างออกสู่ตลาดให้มากขึ้น โดยเราเป็นตัวกลางในการคัดสรรและส่งมอบสินค้าคุณภาพไปยังผู้บริโภคให้ทั่วถึงที่สุดเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทยห่างไกลจากสถิติโรคมะเร็งและโรคจากสารพิษตกค้างในสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้นให้ทุกคนที่เรารักรอบตัวมีสุขภาพดีถ้วนหน้า นอกจากนั้น บริษัท ชีวาสเต็ม จำกัด ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กด้วยทักษะ STEM ที่ประกอบไปด้วย Science(วิทยาศาสตร์) Technology(เทคโนโลยี) Engineering(วิศวกรรม) และ Math(คณิตศาสตร์) เพื่อให้เป็นรากฐานการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับธรรมชาติในอนาคตด้วยการคัดสรร สื่อการเรียนรู้ทักษะ STEM ที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลกมาให้คนไทยได้สัมผัส รวมถึงการนำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อส่งมอบความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวมาไว้ด้วยความตั้งใจสูงสุด

588/162 หมู่บ้านราชพฤกษ์ ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 0928069306

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 เมษายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ