บริษัท วี-เอฟ ไล้ท์ติ้ง จำกัด

บริษัท วี-เอฟ ไล้ท์ต้ิง จำกัด เป็นบริษัทข้ามชาติ ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายโคมไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงภายนอกอาคาร ซึ่งมีฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

57 หมู่ที่ 5 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 027389610-4 021752174

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 เมษายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ที่ตั้งของบริษัท อำเภอบางพลี สมุทรปราการ