บริษัท โอเทค ซัพพลาย จำกัด

ออกแบบ ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ประเภทระบบ Access Control ระบบ CCTV และระบบ Fire Alarm

1927 หมู่ 6 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 092 2693665 02 7445659 ต่อ 106

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 มีนาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท โอเทค ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มีนาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท โอเทค ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มีนาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท โอเทค ซัพพลาย จำกัด