บริษัทไอแม็กซ์เพาเวอร์ทูลจำกัด

ประกอบกิจการให้บริการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องมือช่าง รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์

เลขที่348 ถนนเทอดไท แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 กรุงเทพมหานคร 10160 0953103954 -

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 10 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: เลขที่348 ถนนเทอดไท แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 10 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: เลขที่348 ถนนเทอดไท แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160