The Thai Redcross Society

สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลระดับชาติดำเนินการเพื่อมนุษยธรรม ตามหลักกาชาดสากลเป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็น พลวัต และนวัตกรรมมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศและเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน

1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 02 256 4059

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 11,000
อัพเดท: 23 มิถุนายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย (บางปู สมุทรปราการ)