ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลไอเฟค

เป็นผู้นำในด้านการให้บริการจัดจำหน่าย / ให้เช่า / ให้บริการดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารและ อุปกรณ์สำนักงาน,ระบบNet Work , ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมีคุณภาพ เหมาะสมกับงบประมาณและการใช้งานของกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดในแถบอีสานใต้

198-200 ถนนอุปลีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000 045-313253-5 045-313256

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: หจก.อุบลไอเฟค 198-200 ถนนอุปลีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: หจก.อุบลไอเฟค 198-200 ถนนอุปลีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตพืนที่ จังหวัดอุบลราชธานี