บริษัทพีแอล แพคเกจจิ้ง จำกัด

จำหน่ายกล่องพัสดุไปรษณีย์

13/1 ลาดพร้าว 101 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0649549005

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 11,000
อัพเดท: 9 มิถุนายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: โกดังลาดพร้าว 101 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 1