บริษัท นนทวี เรสซิเด๊นซ์ จำกัด

บริษัท นนทวี เรสซิเด๊นซ์ จำกัด สถานที่ทำงาน : 279 ถ.สกุลดี เขตหนองจอก แขวงหนองจอก กทม. ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2536 ดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการที่พักอาศัย ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ภายใต้การบริหารงานของ คุณเปรมสิทธิ์ ศิรสิทธิ์วัฒนา พร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์ ทุกโครงการสร้างสรรค์จากความตั้งใจ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานบัญชี 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครงาน 1. อายุ 28 ปีขึ้นไป 2. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า หรือ มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี 3. มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่ 4. มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 5. มีความละเอียดและรอบคอบในการทำงาน 6. มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร และมีใจรักบริการ 7. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 8. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Excel, Word) และอุปกรณ์สำนักงานได้ 9. มีความรู้เรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย – ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10. ในการทำงานจะต้องทำหน้าที่ฝ่ายขายควบคู่กับงานบัญชี โดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่น (รายหลัง)

279 ถ.สกุลดี เขตหนองจอก แขวงหนองจอก กทม. กรุงเทพมหานคร 10530 0813410321

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤษภาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: 279 ถ.สกุลดี เขตหนองจอก แขวงหนองจอก กทม.