บริษัท คอมโค่ (เอเซีย )จำกัด

ประกอบธุรกิจ การประกอบเครื่องจักร เครื่องกล โรงงาน ประเภท เครื่องดัดท่อ เครื่องแปรรูปท่อ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ในอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมแอร์

899/26 หมู่ 21 สมุทรปราการ 10540 02-3133774-5 02-3133776

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 9 เมษายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางพลี บางพลีใหญ่ สมุทรปราการ
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 9 เมษายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางพลี บางพลีใหญ่ สมุทรปราการ