บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ประกอบกิจการรับจ้างเหมาแรงงาน สำหรับกิจการทุกประเภท รวมทั้งบริการขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือยนต์ ทุกชนิด รวมถึงการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไข ตกแต่งอาคารสถานที่ต่าง ๆ ทั้งของเอกชน นิติบุคคล รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยงานราชการโดยทั่วไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

202/1 ซ.อินทามระ 6 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 กรุงเทพมหานคร 10400 02-6168943-4,02-2794537,02-2794702,02-2792266,02-2792366,02-2792466 02-6166711,02-2782477

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 ตุลาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส ซ.อินทามระ 6
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 กันยายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตกรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กันยายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: หน่วยงาน LAZADA