บริษัท เอสเค เอ็นดีที แอนด์ อินสเป็คชั่น จำกัด

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 850/12 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 ดำเนินธุรกิจบริการตรวจสอบทางวิศวกรรมโดยเทคนิคไม่ทำลาย (Non-destructive Testing) และรับรองคุณภาพในอุตสาหกรรมงานเชื่อมโลหะ มีประสบการณ์ในธุรกิจยาวนานกว่า 25 ปี ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้าในวงการอุตสาหกรรม อาทิ งานโครงสร้าง งานประกอบท่อ ถัง งานผลิต โรงงานไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค เช่น สนามบิน สถานีรถไฟฟ้า ฯลฯ งานตรวจสอบที่บริษัทฯให้บริการอยู่ประกอบด้วย 1. การตรวจสอบด้วยการถ่ายภาพทางรังสี (Radiographic Testing – RT) 2. การตรวจสอบด้วยสนามแม่เหล็กและน้ำยาแทรกซึม (MT,PT) 3. การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Testing– UT) 4. และการตรวจสอบอื่นๆ อีกหลายชนิด

850/12 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 023274422

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Site งานของลูกค้า