บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

Pico, is a Global Event Marketing Company with a network in 34 major cities worldwide. Our principle business includes Event Marketing, Brand Image Building, MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) Management & Service, as well as Knowledge Communication. People are our most valuable asset. Through our highly skilled and competent pool of dedicated employees, we have helped to bring events and exhibitions to life!

เลขที่ 10 ซ.ลาซาล 56 ถ.สุขุมวิท105 เขตบางนา แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 02-748-7007 Ext.112 02-745-8522

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ธันวาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บมจ.ปิโก (ซอยลาซาล56 เขตบางนา แขวงบางนา กทม.)