บริษัท สิทธาภัทร์ จำกัด (โรงเรียนสิทธาภัทร์)

เป็นโรงเรียนเอกชน เปิดสินตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร EP

125 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80000 075-324-444 075-324-696

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 สิงหาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนสิทธาภัทร์
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 สิงหาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนสิทธาภัทร์
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 สิงหาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนสิทธาภัทร์