บริษัทกรุงเทพแหอวน จำกัด

ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ทางการเกษตรและการประมง

99/9 ม.8 ถนนเหล่านาดี ตำบลบ้านแท่น อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000 043-258023, 083-2954907 043-258024

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 99/9 ม.8 ถนนเหล่านาดี ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 40000
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 99/9 ม.8 ถนนเหล่านาดี ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 40000
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 99/9 ม.8 ถนนเหล่านาดี ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 40000